Ondersteuning om de gevolgen van het Corona virus op te vangen

Ondersteuning om de gevolgen van het Corona virus op te vangen

De Corona crisis heeft voor heel wat mensen zware gevolgen. We geven graag enkele tips en adviezen mee om onnodige problemen te vermijden.

1. Maak gebruik van bestaande steunmaatregelen van de overheid

De overheden hebben heel wat steunmaatregelen uitgewerkt voor ondernemers en zelfstandigen. Dat kan bv. gaan om betalingsuitstel voor bijdragen of belastingen. Zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten hebben mogelijk recht op een premie. Praat erover met je boekhouder of je beroepsvereniging. Of google even op “steunmaatregelen corona”.

Ook voor werknemers die inkomensverlies lijden zijn er diverse steunmaatregelen uitgewerkt. Via de werkgever kan je mogelijk het statuut van tijdelijke werkloosheid bekomen. Zowel de Vlaamse als de federale overheid zorgen ervoor dat de vergoedingen voor dit werkloosheidsstelsel iets hoger liggen dan normaal en snel worden uitgekeerd. De Vlaamse overheid besliste ook om een uitzonderlijke tussenkomst te geven voor water-en energiekosten. Die zou automatisch worden toegekend. Volg zeker het nieuws op zodat u weet welke maatregelen er zijn en hoe je er eventueel beroep kan op doen.  

2. Ga na of je recht hebt op een tussenkomst van een verzekering

De meest courante verzekeringen dekken enkel inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Een verzekering gewaarborgd inkomen kan dus helpen voor wie effectief door ziekte geveld wordt.

Daarnaast biedt de Vlaamse overheid kredietnemers al jarenlang een gratis verzekering gewaarborgd wonen aan. Wie deze verzekering heeft aangevraagd binnen het jaar na ingaan van de hypotheeklening zal dus meestal extra gedekt zijn tegen inkomensverlies bij ziekte of werkloosheid. Lees hier alles over deze verzekering en hoe je er beroep kan op doen. Let op, deze verzekering komt pas tussen na 3 maanden en geldt niet bij tijdelijke werkloosheid.

3. Vraag indien nodig om een tijdelijke verlaging of schorsing van de maandlast van je woonkrediet

Als je inkomen terugvalt kan je dit hopelijk opvangen met een financiële reserve. Slaag je er echter niet in om de maandelijkse betalingen van je woonkrediet stipt en volledig te betalen, dan kan je best met ons contact opnemen.

Onesto leningen bieden altijd het voordeel dat je in onvoorziene omstandigheden die een budgetprobleem veroorzaken, tijdelijk de maandlast wat kan verlagen. Daarbij gaat het om een uitstel van de aflossing van je kapitaal. De intresten blijven maandelijks verschuldigd . Door het uitstel wordt de looptijd van de lening langer.

Maar in deze uitzonderlijke situatie wil Onesto meer doen voor wie rechtstreeks getroffen is door de corona-crisis. Via onze speciale pagina vind je alle informatie over deze bijzondere tegemoetkomingen. 

Tot slot nog dit. Het belangrijkste advies blijft natuurlijk om fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden. Op die manier is de kans het kleinst dat je zelf ziek wordt en je helpt mee om de verspreiding van het virus te beperken. Hou het veilig.

Top