Contentverzamelaar

Aansprakelijkheidsverklaring

Aansprakelijkheidsverklaring

Onesto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische moeilijkheden die je als bezoeker van onze websites zou hebben, noch voor schade als gevolg van een moeilijkheid of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of gebruik te maken van de website, en dit ongeacht de oorzaak (bv eigen hard- of software, virussen,...).

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse en wordt regelmatig bijgewerkt. Toch garandeert Onesto niet de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Het op onze websites aangeboden materiaal heeft louter tot doel je als bezoeker te informeren over de producten en diensten van Onesto doch vormen geen aanbod of persoonlijk advies dat Onesto op enigerlei wijze verbindt .

Onesto is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker neemt op basis van de verstrekte informatie of gegevens.

Deze website kan je links aanbieden naar websites van derden die interessant voor je kunnen zijn. Deze links zijn evenwel puur informatief en Onesto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Een link naar een andere website houdt geen goedkeuring of aanbeveling in.

Deze verklaring is van kracht sinds 31 januari 2019

Top