Contentverzamelaar

Projecten van Onesto

Projecten van Onesto

Onesto wil dat zoveel mogelijk mensen op een betaalbare manier in een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning kunnen wonen.

Daarvoor zetten we niet alleen onze voordelige leningen in. We willen ook op andere manieren mensen ondersteunen. Dat doen we meestal door samen te werken met andere partners binnen speciale projecten.

De focus ligt daarbij vooral op het energiezuinig renoveren van woningen. Momenteel zijn dit onze voornaamste projecten.

Energiehuis Limburg (Duwolim)

Energiehuis Limburg verdeelt in Limburg de Vlaamse energielening en is het grootste energiehuis van Vlaanderen. Verder wordt er in samenwerking met Provincie Limburg en Triodos een aanvullende renovatielening aangeboden. Energiehuis Limburg werkt met alle Limburgse steden en gemeenten samen om laagdrempelig advies te geven in de woon- en energieloketten.

Energiehuis Limburg is een project dat Onesto in 2009 mee heeft opgestart. Samen met de operationele partners Limcoop, de VZW Stebo en VZW Dubolimburg werden vele duizenden Limburgse woningen energiezuiniger gemaakt. Het project wordt actief ondersteund door Provincie Limburg, de Limburgse steden en gemeenten, Fluvius en het Vlaams Energie Agentschap.

KREATIE

Samen met VZW Dubolimburg en Igemo werd KREAtie in 2018 opgestart, ondersteund door het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.

Er wordt gezocht naar methodieken om mensen die een te renoveren woning kopen zo goed mogelijk te begeleiden bij de aankoop, de renovatie en de financiering daarvan.

Mensen met een beperkt inkomen kopen vaak woningen met een hoge renovatienood. Het eigen beschikbare budget dient dan ook optimaal ingezet te worden om te vermijden dat ze jarenlang vastzitten aan een energieverslindende woning, met alle maatschappelijke (klimaat) en sociale (hoge energierekening) gevolgen vandien.

Binnen dit project kunnen Onesto klanten in Limburg en in de regio Mechelen-Lier gratis beroep doen op advies en begeleiding. 

C-REAL

C-REAL is een omvangrijk project binnen Horizon 2020, het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Samen met Provincie Limburg en VZW Dubolimburg willen we een grote sprong maken in de renovatie van het Limburgse woningpatrimonium en heel wat ervaring opdoen om dit later uit te rollen naar geheel Vlaanderen. Lees er hier alles over.

Energy Efficient Mortgage Initiative

Onesto is één van de pioniers van dit initiatief dat erop gericht is om een internationaal label te creëren voor groene hypotheekleningen. Dit moet het mogelijk maken dat kredietgevers extra aandacht geven aan energiezuinigheid en klanten kunnen belonen die kiezen voor een energiezuinige woning.

UP - upcycling van verouderde sociale woningen

Binnen ‘UP’ willen we met verouderde sociale woningen op een innovatieve manier kansen creëren voor alleenstaanden of gezinnen met beperkte financiële middelen zodat ze een eigen woning kunnen verwerven.
Traditioneel worden verouderde sociale woningen waarvoor de renovatiekost te hoog oploopt uit verhuur gehaald en verkocht op de openbare markt. Woningprijzen worden hier opgedreven door schaarste. Vaak kopen speculanten deze woningen op o.w.v. hun gunstige ligging, om deze nadien met hoge marges te verkopen.
Ervaring leert dat alleenstaanden of gezinnen met beperkte financiële middelen niet makkelijk een eigen woning kunnen verwerven, en mochten ze dit al kunnen dan niet de middelen hebben om de woning duurzaam te renoveren.
In een wijk in Hasselt gaan we samen met eigenaar Cordium op zoek naar juridische en financiële oplossingen om 32 bescheiden woningen naar nieuwe eigenaars/bewoners te brengen. Betaalbaar wonen is een belangrijke doelstelling. Maar deze woningen zullen ook energetisch & veranderingsgericht verbouwd worden. We zoeken naar methodes om ze duurzaam te onderhouden én om hun sociale woonfunctie te behouden.

Naast Cordium en Onesto, maken ook Paqt Advocaten en Belcare deel uit het het consortium. Voor dit omvangrijke project zet het consortium eigen middelen in, aangevuld met een projectsubsidie van Vlaanderen Circulair/OVAM.

Top