Contentverzamelaar

foto - handtekeningen

Juridische informatie

Juridische informatie

Onesto biedt al 125 jaar zijn diensten aan. Vele tienduizenden mensen namen ons al die jaren in vertrouwen. Dat kan alleen maar als we open en duidelijk zeggen wie we zijn, wat we juist doen en hoe we zorgvuldig omgaan met dat vertrouwen.

Onesto is een merk van Onesto Kredietmaatschappij NV, Graaf van Loonstraat 13 - 15 te 3580 Beringen (RPR Hasselt 0401.349.970), en wordt gebruikt door de diverse erkende kredietmaatschappijen voor sociaal woonkrediet die deel uitmaken van de groep Onesto. In de hiernavolgende tekst en op de site worden de merkhouder en de ermee verbonden vennootschappen (filialen) verder Onesto genoemd. Onesto is de verantwoordelijke uitgever van deze website.

  • We leggen je in onze privacyverklaring op een heldere manier uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook lees je daar hoe we je gegevens beveiligen, wie toegang heeft tot je gegevens en hoe lang we deze bewaren. We informeren je ook over je rechten. Jij blijft immers baas over je eigen gegevens.
  • Als je deze website gebruikt zullen er bepaalde cookies, dat zijn kleine bestandjes, op je toestel weggeschreven worden. Waarom we dat doen en hoe je daarmee kan omgaan lees je in deze tekst over ons cookie-beleid.
  • In onze aansprakelijkheidsverklaring zeggen we duidelijk wat we voor je doen … maar ook wat we niet doen. Heldere afspraken maken goede vrienden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud en vormgeving van deze website zijn eigendom van Onesto en vallen onder de bescherming van intellectuele rechten, zoals auteurs- of merkenrechten. Je mag deze inhoud op geen enkele manier publiceren, herschrijven of heruitgeven in eender welke vorm zonder formele en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en de inhoud zijn verboden zonder formele en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Onesto. Het is je niet toegelaten om enige inhoud af te drukken of op een elektronische drager op te slaan tenzij bestemd voor jouw persoonlijk gebruik of raadpleging.

Door gebruik te maken van deze site aanvaard je uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden die je hier vindt. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal dat de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onesto behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder ogenblik, zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen. Een wijziging treedt in werking zodra de gewijzigde voorwaarden op de website worden gepubliceerd.

Top