Contentverzamelaar

Projecten van Onesto

Projecten van Onesto

Onesto wil dat zoveel mogelijk mensen op een betaalbare manier in een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning kunnen wonen.

Daarvoor zetten we niet alleen onze voordelige leningen in. We willen ook op andere manieren mensen ondersteunen. Dat doen we meestal door samen te werken met andere partners binnen speciale projecten.

De focus ligt daarbij vooral op het energiezuinig renoveren van woningen. Momenteel zijn dit onze voornaamste projecten.

Energiehuis Limburg (Duwolim)

Energiehuis Limburg verdeelt in Limburg de Vlaamse energielening en is het grootste energiehuis van Vlaanderen. Gedurende vele jaren werd er in samenwerking met Provincie Limburg, NUHMA en Triodos een aanvullende renovatielening aangeboden. Energiehuis Limburg werkt met alle Limburgse steden en gemeenten samen om laagdrempelig advies te geven in de woon- en energieloketten.Energiehuis Limburg is een project dat Onesto in 2009 mee heeft opgestart. Samen met de operationele partners Limcoop, de VZW Stebo en VZW Dubolimburg werden vele duizenden Limburgse woningen energiezuiniger gemaakt. Het project wordt actief ondersteund door Provincie Limburg, de Limburgse steden en gemeenten, Fluvius en het Vlaams Energie Agentschap.

C-REAL

C-REAL is een omvangrijk project binnen Horizon 2020, het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Samen met Provincie Limburg en VZW Dubolimburg willen we een grote sprong maken in de renovatie van het Limburgse woningpatrimonium en heel wat ervaring opdoen om dit later uit te rollen naar geheel Vlaanderen. Lees er hier alles over.

Energy Efficient Mortgage Initiative

Onesto is één van de pioniers van dit initiatief dat erop gericht is om een internationaal label te creëren voor groene hypotheekleningen. Dit moet het mogelijk maken dat kredietgevers extra aandacht geven aan energiezuinigheid en klanten kunnen belonen die kiezen voor een energiezuinige woning.

Onesto Duokoop

Duokoop is een experiment van Onesto in samenwerking met  bouwbedrijf Haex en onder begeleiding van Paqt Advocaten en notariskantoor Notalim. Het project kreeg ondersteuning van Provincie Limburg in het kader van de innovatieve woonoplossingen.

Door te werken met een recht van opstal en de kost van de grond bij de start bij een investeerder te leggen, kunnen mensen met een bescheiden budget toch een duurzame, bescheiden nieuwbouwwoning verwerven. In een volgende fase kunnen ze dan volledig eigenaar worden. Lees er hier alles over.

UP - upcycling van verouderde sociale woningen

Binnen ‘UP’ willen we met verouderde sociale woningen op een innovatieve manier kansen creëren voor alleenstaanden of gezinnen met beperkte financiële middelen zodat ze een eigen woning kunnen verwerven.
Traditioneel worden verouderde sociale woningen waarvoor de renovatiekost te hoog oploopt uit verhuur gehaald en verkocht op de openbare markt. Woningprijzen worden hier opgedreven door schaarste. Vaak kopen speculanten deze woningen op o.w.v. hun gunstige ligging, om deze nadien met hoge marges te verkopen.
Ervaring leert dat alleenstaanden of gezinnen met beperkte financiële middelen niet makkelijk een eigen woning kunnen verwerven, en mochten ze dit al kunnen dan niet de middelen hebben om de woning duurzaam te renoveren.
In een wijk in Hasselt gaan we samen met eigenaar Cordium op zoek naar juridische en financiële oplossingen om 32 bescheiden woningen naar nieuwe eigenaars/bewoners te brengen. Betaalbaar wonen is een belangrijke doelstelling. Maar deze woningen zullen ook energetisch & veranderingsgericht verbouwd worden. We zoeken naar methodes om ze duurzaam te onderhouden én om hun sociale woonfunctie te behouden.

Naast Cordium en Onesto, maken ook Paqt Advocaten en Belcare deel uit het het consortium. Voor dit omvangrijke project zet het consortium eigen middelen in, aangevuld met een projectsubsidie van Vlaanderen Circulair/OVAM.

 

Top