Contentverzamelaar

Project C-REAL

Project C-REAL

Creating a holistic methodology for REnovation Advice with focus on Lending

Wat?

C-REAL is een project dat werd geboren onder de vleugels van het Europese Horizon2020. Met Horizon2020 verenigde de Europese Commissie alle Europese onderzoeken en innovaties onder één strategisch kader. Gedurende de periode 2014-2020 wil de Europese Unie zo baanbrekende resultaten genereren op economisch en klimatologisch vlak.

Doel?

In C-REAL bundelen Onesto Kredietmaatschappij NV, Dubolimburg vzw en de Provincie Limburg de krachten. Dit consortium krijgt 48 maanden de tijd om duurzame oplossingen te ontwikkelen teneinde op grote schaal de woningenmarkt in Limburg (en bij uitbreiding in Vlaanderen) diepgaand en zo mogelijk volgens BEN-normen (bijna energie neutraal) te renoveren.

Waarom?

Europa koestert sinds het klimaatakkoord van Parijs de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 alle residentiële gebouwen energieneutraal te laten functioneren. Zeer ambitieus, zeker in de wetenschap dat bijvoorbeeld bij ons in Vlaanderen ruim 50% van het woningenbestand dateert van voor 1970 en aan grondige renovatie toe is. We zullen met andere woorden alle zeilen moeten bijzetten en schaalgrootte creëren. Door het bundelen van alle bestaande krachten en mogelijkheden kunnen we daarin slagen.

Voor wie?

Binnen C-REAL werken we aan diensten voor drie focusgroepen

  • Kopers van te renoveren woningen
  • Eigenaars van te renoveren woningen
  • Verenigingen van mede-eigenaars.

Voor deze drie groepen trachten we een integrale service te ontwikkelen die de grote drempels, vaak samenhangend met de renovatie, kan verhelpen. Hiertoe zullen we een one-stop shop model uitwerken waarmee we de potentiële renoveerder zoveel als mogelijk kunnen ontzorgen.

Rol Onesto?

We geloven dat kredietgevers een cruciale rol kunnen spelen om het woningpatrimonium energieneutraal te maken. Onesto focust in heel deze oefening vooral op het financieren van alle te integreren modellen en het motiveren van (kandidaat-) eigenaars om doordacht te kiezen voor een duurzame renovatie. Iedereen moet de kans krijgen zijn/haar woning aan te pakken en daarom zullen we creatief moeten nadenken. Indien we erin slagen voor betaalbare oplossingen te zorgen dan zullen de klimaatdoelstellingen van Limburg, Vlaanderen en Europa een veel grotere slaagkans hebben.

Samengevat

  • Partners: Onesto Kredietmaatschappij NV / Dubolimburg vzw / Provincie Limburg
  • Periode: 48 maanden van 01/09/2020 tot 31/8/2024
  • Doel: Integrale oplossingen creëren om duurzame renovatie toe te laten
  • Doelgroep: Kopers en Eigenaars van te renoveren woningen / Verenigingen van Mede-Eigenaars

Meer info?

Joris Piette, Projectmanager Onesto

 

Top