Project K.R.E.A.tie

Project K.R.E.A.tie

Gratis renovatieadvies en -begeleiding na aankoop woning

Project K.R.E.A.tie

Als koper van een woning komen er heel wat vragen op je af. Ga ik renoveren? Wat is het budget dat ik daarvoor nodig heb? Kan ik dat wel betalen? Met K.R.E.A.tie willen we een antwoord bieden op deze en vele andere vragen. Het ontzorgen van jou als koper is daarbij onze grootste doelstelling. 

Doel?

Voor veel kopers lijkt het onbegonnen werk: een renovatieplan, offertes vastkrijgen én vergelijken, de renovatie in goede banen leiden... K.R.E.A.tie ontzorgt jou: samen met onze partners zorgen wij voor gratis renovatieadvies en -begeleiding gedurende dit volledige proces.

Energiezuinigere woningen, een hoger wooncomfort creëren, de waarde van jouw woning verhogen… Het project K.R.E.A.tie heeft een meervoudige doelstelling. Kort gezegd ambiëren we duurzaam en betaalbaar comfortabel wonen voor iedereen.  

Voor wie?

K.R.E.A.tie is er voor alle kopers van bescheiden woningen. Samen trachten we jouw beschikbare budget optimaal in te zetten. Binnen dit project kunnen kopers in Limburg en in de regio Igemo (Mechelen-Lier) gratis beroep doen op renovatieadvies en -begeleiding. 

Wat?

K.R.E.A.tie is een initiatief tot het ontwikkelen van een methodiek om een aankoop- en renovatielening te koppelen aan renovatie- en energieadvies. Samen met Dubolimburg vzw en IGEMO, zal Onesto Kredietmaatschappij de handen in elkaar slaan om dit project succesvol te realiseren, ondersteund door het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (FDME). Het FDME maakt innovatieve en duurzame projecten voor materiaal- en energiebeheer in Vlaanderen mogelijk

Waarom?

Samen met heel wat andere partners en instanties binnen Vlaanderen, België en Europa gaan ook wij de uitdaging aan om zoveel mogelijk woningen tegen 2050 energieneutraal te maken. Daarvoor zijn vele inspanningen nodig en K.R.E.A.tie is er daar één van.

Rol Onesto 

Als kredietgever zorgen wij voor het creëren van een optimaal financieel kader waarbinnen jij als koper energetisch kan renoveren en zo betaalbaar duurzaam en comfortabel kan gaan wonen. 

Samengevat

  • Partners: Onesto Kredietmaatschappij NV / Dubolimburg vzw / IGEMO
  • Doel: Integrale oplossingen creëren om duurzame renovatie toe te laten
  • Doelgroep: Kopers en Eigenaars van te renoveren woningen 

Meer info?

Meld je aan

Top