Contentverzamelaar

foto - kinderen en hond kijken uit raam

Onesto als verzekeringsmakelaar

Onesto als verzekeringsmakelaar

De Onesto groep bestaat niet alleen uit erkende kredietmaatschappijen. Onesto Woonpunt CVBA biedt als erkend verzekeringsmakelaar ook diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Hierdoor zijn wij door de wetgever verplicht bepaalde informatie op onze website te publiceren. Deze informatie kan je hier vinden.

Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling
Onesto Woonpunt biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen;10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen  niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

Polissen
Hier vind je productfiches en algemene voorwaarden van de polissen die door ons worden aangeboden.

Belangenconflictenbeleid
In het belang van iedereen hanteert Onesto een duidelijk belangenconflictbeleid, dat in volgend document wordt toegelicht.

Top