Contentverzamelaar

Stap 1: De kost voor de uitkoop bepalen

Stap 1: De kost voor de uitkoop bepalen

Wil je bij een scheiding het huis behouden, dan moet je je ex-partner uitkopen zodat jij de enige eigenaar wordt. Maar hoeveel geld heb je hiervoor nodig?

Wat bepaalt de totale kost voor de uitkoop?

De totale kost om je partner uit te kopen wordt bepaald door de uitkoopsom van de woning, het bedrag dat nog afbetaald moet worden van de lopende lening, de verdeeltaks en de notariskosten. We lichten deze kosten verder toe. 

partner uitkopen - stap 1 - deel 2

De uitkoopsom van de woning

Om de uitkoopsom te berekenen zijn er drie zaken belangrijk:

  1. De waarde van het huis. Let op: dit is niet de aankoopprijs die jullie betaalden. Het gaat om de huidige waarde van het huis als dat nu verkocht zou worden. Om de waarde te bepalen schakel je best een neutrale partij in. Je kan hiervoor terecht bij een onafhankelijke schatter of bij de notaris. Een schatter rekent meestal een kost aan. Bij een notaris kan je vaak gratis terecht.
  2. Het nog af te betalen bedrag van de lopende lening. Dit wordt afgetrokken van de waarde van het huis. Zo hou je een bedrag over dat na verkoop van het huis en na afbetaling van de lening, nog te verdelen is tussen jou en je ex-partner.
  3. De eigen inbreng van zowel jezelf als je ex-partner. Dit kan gaan om spaargeld dat je ingebracht hebt bij aankoop van het huis, renovatiekosten die één van beide heeft betaald of andere grote aankopen. Eigen inbreng kan normaal gerecupereerd worden en wordt mee verrekend bij het bepalen van de uitkoopsom. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal of facturen om discussies te vermijden.

De lopende lening

Als je het huis wil behouden moet je niet alleen de uitkoopsom betalen, maar ook de lopende lening overnemen. Het bedrag dat nog moet afbetaald worden is voor jouw rekening. Dat moet je dus bij de uitkoopsom optellen.

Je hebt twee opties:

  1. Je laat de lopende lening gewoon verder lopen. De bank moet dan wel akkoord zijn om je ex-partner te schrappen van de lening. Bovendien moet dezelfde bank dan ook bereid zijn om je een bijkomende lening te geven om de uitkoopsom te betalen, als dat nodig is. Die lening kan je niet aangaan bij Onesto.
  2. Je betaalt de lopende lening vervroegd af. Je neemt dan een nieuwe lening om tegelijk deze afbetaling en de betaling van de uitkoopsom te financieren. Die lening kan je wel aangaan bij Onesto. Bij die vervroegde afbetaling zijn er wel nog extra kosten: een kost die je moet betalen omdat je vervroegd afbetaalt (de wederbeleggingsvergoeding) en een kost voor de schrapping van de lopende lening (de handlichting).

De verdeeltaks

Als je het huis overneemt moet je ook extra registratierechten betalen: de verdeeltaks, in de volksmond ook wel miserietaks genoemd. Was je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan bedraagt deze taks 1% van de waarde van het huis. Voor feitelijk samenwonenden is dit 2,5%.

Notariskosten

Voor de akte die de overdracht van de woning regelt zal je ook notariskosten moeten betalen. Een deel van die kosten zijn vast, maar gedeeltelijk hangen ze ook af van de waarde van de woning.

Bereken zelf de totale uitkoopkost

Krijg meteen een duidelijk beeld voor jouw specifieke situatie. Gebruik onze handige simulatie die al het rekenwerk voor jou doet. 
Bereken de kost om je partner uit te kopen

Simulatie Project Uitkopen Partner

volledig stappenplan: woning behouden na scheiding

Top