Contentverzamelaar

foto - handtekening notaris

Stap 5: Naar de notaris

Stap 5: Naar de notaris

Normaal wordt een scheiding geregeld via advocaten of via de notaris. Maar wanneer één van de partners de woning overneemt, dan moet je verplicht naar de notaris. Wat regelt de notaris nu precies? En wanneer is de woning nu ook effectief van jou?

De akte van toebedeling van de woning

Voor de overdracht van de woning wordt een afzonderlijke akte opgesteld: de akte van toebedeling van de woning. Hierin wordt de eigendom van de woning definitief op jouw naam gezet. Deze akte legt dus de afspraken die er eerder zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de uitkoopsom, definitief en officieel vast.

De akte van de lening

Om je nieuwe lening te bevestigen maakt de notaris ook nog een akte op. De lening die je samen met Onesto hebt besproken wordt officieel gemaakt. Wanneer je deze akte ondertekent is je lening definitief. Het bedrag dat je leent wordt via de notaris uitbetaald. Die betaalt daarmee de uitkoopsom aan je ex-partner en eventueel de bank om de lopende lening te vereffenen.

De ondertekening. Eindelijk alleen eigenaar!

Het huis wordt pas echt alleen van jou als de nodige aktes bij de notaris zijn ondertekend. Was je getrouwd, dan moet daarvoor ook de scheiding officieel ingeschreven zijn in de registers van de gemeente.

Het staat dan vast: de woning is officieel alleen van jou. Je bent volledig klaar voor een nieuwe start! Heb je beslist om de woning ook onder handen te nemen? Heb je renovatieplannen? Dan gaat Onesto ook graag hierin mee.

volledig stappenplan: woning behouden na scheiding

Top