Contentverzamelaar

Je lening aanvragen

Je lening aanvragen

Je hebt je nieuwe woning gevonden, je hebt een akkoord met de verkoper, en de compromis is getekend. Tijd dus om je lening aan te vragen. Maak daarvoor een afspraak met een Onesto-medewerker. Die begeleidt je stap voor stap bij het samenstellen van je dossier.

Een persoonlijk voorstel

De Onesto-medewerker werkt samen met jou het financieel plan voor je aankoop uit. Alle uitgaven en kosten worden in kaart gebracht om zo tot het totale kostenplaatje te komen. Is er een renovatieplan, dan worden de kosten hiervan meteen mee opgenomen. Van dit bedrag worden je eigen middelen afgetrokken en zo kom je tot het bedrag dat je wenst te lenen. Dit bedrag vormt het vertrekpunt voor het opstellen van één of meerdere voorstellen voor je lening.

De Onesto-medewerker doet je steeds een voorstel op maat van je woonproject, maar evengoed op maat van je leven.Je lening moet ook ruimte laten om volop je leven te leiden.

De Onesto-medewerker baseert zich voor het voorstel in de eerste plaats op jouw voorkeuren inzake afbetalingsperiode, renteformule, gewenste maandelijkse afbetaling … Maar het voorstel is ook steeds afgestemd op jouw persoonlijke situatie. De maandelijkse afbetalingen moeten haalbaar en comfortabel zijn en dat ook blijven in de toekomst.

Koop je een woning die onvoldoende energiezuinig is? Dan zullen we samen met jou zowel het renovatieplan als de financiering daarvan uitwerken. Daarbij zullen we dan zeker gebruik maken van het renovatiekrediet met rentesubsidie.

De aanvraag voor je lening indienen

Ga je akkoord met het voorstel, dan kan je een aanvraag voor je lening indienen. Onesto bezorgt je hiervoor het aanvraagformulier dat je ondertekent.

Je ontvangt dan ook een lijst van de documenten die nodig zijn om je dossier samen te stellen. Denk aan je identiteitskaart, inkomensbewijzen, en alle documenten over de woning.

Onderzoek van je aanvraag

Zodra je dossier volledig is start het onderzoek van je aanvraag. Niemand heeft er immers baat bij een lening te krijgen die niet kan terugbetaald worden. Daarom wordt elke aanvraag voor een lening grondig onderzocht. We doorlopen hierbij volgende stappen.

  1. Om een goede kijk te krijgen op jouw woonproject laten we een schatting van de woning uitvoeren. Dat is meteen een extra controle, want wie weet ziet de schatter toch nog problemen die je zelf niet hebt opgemerkt.
  2. We rekenen ook het financiële plan nog eens grondig door. Hoeveel geld moet er in totaal zijn? Volstaan de aangevraagde lening en het beschikbare spaargeld om de koop rond te krijgen?
  3. We gaan na of er voldoende stabiele inkomens zijn voor de maandelijkse betalingen.
  4. We doen ook een wettelijk verplichte raadpleging van de kredietcentrale van de Nationale Bank. Dit om na te gaan of er eventueel nog andere leningen lopen.

Bevestigt het onderzoek de haalbaarheid van je woonproject, dan staat niets een snelle goedkeuring van je lening nog in de weg.

Blijkt het financieel toch niet haalbaar? Dan speurt Onesto eerst, in nauw overleg met jou, naar een alternatief voorstel om je woonproject toch nog te realiseren. Wordt de aanvraag voor je lening uiteindelijk toch geweigerd, dan zullen we helder uitleggen waarom en geven we tips om de knelpunten aan te pakken. Daarmee kan je dan aan de slag om eventueel later een nieuw en succesvol project in te dienen.

Contentverzamelaar

Stap 4: je lening aanvragen

Je lening is goedgekeurd

Wanneer je lening is goedgekeurd ontvang je van Onesto een aanbod dat een aflossingsplan en alle voorwaarden van de lening bevat. Lees dit goed na en vraag zo nodig een extra woordje uitleg voor je het ondertekent. Soms worden er nog voorwaarden in het aanbod opgenomen. De Onesto-medewerker informeert je hier zeker over en volgt ze mee op. Pas als alle voorwaarden vervuld zijn kan het aanbod ondertekend worden.

Regel ook je verzekeringen

Dit is ook het moment om echt werk te maken van de verzekeringen die bij je lening horen. Hiervoor kan je ook bij ons terecht als je dat wil. Binnen de Onesto-groep zijn er gespecialiseerde medewerkers die je helpen de juiste keuzes maken. Het staat je vrij zelf een verzekeringsmaatschappij of makelaar te kiezen. Zolang je maar goed verzekerd bent.

Enkele verzekeringen zijn verplicht, andere zijn gewoon verstandig. De twee belangrijkste: de brandverzekering en de schuldsaldoverzekering.

Meer over verzekeringen


 

Top